IMPORTANT!

El procés de contractació del casal disposa de dos tràmits:

1. Contractació de serveis.
2. Signatura i acreditació de documents.

Un cop hagis realitzat el pas 1 rebràs un correu passats uns dies per tal d'iniciar el pas 2.
En el tràmit 2 hauràs de signar els consentiments del RGPD, els qüestionaris del casal i adjuntar els següents documents:

  • Carnet de vacunacions
  • Targeta sanitària
  • Beca concedida, si escau
  • Carnet de família nombrosa o monoparental, (amb categoria general o especial), si escau.
  • Carnet de discapacitat, si escau
Un cop acreditada tota la documentació el procés d'inscripció haurà finalitzat. Quedem a la teva disposició per qualsevol dubte o aclariment